รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00323
ผู้แจ้ง : janejiram
E-mail :
วันที่ : 2019-03-04
เวลา : 10:29:24
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : โต๊ะ เก้าอี้
เลขครุภัณฑ์ : 7110-035-1492
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : พนักวางแขนหลุด 1 ข้าง
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-03-04
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-03-04
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : น๊อตหัวเหลี่ยม M5=2ตัว
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คและดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ