รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00326
ผู้แจ้ง : mantana
E-mail :
วันที่ : 2019-03-05
เวลา : 12:58:41
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : อื่นๆ
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : ไม่ระบุ
ลักษณะการชำรุด : ขอให้ช่วยสำรวจฝ้าเพดานในห้องน้ำผู้ใช้และบุคลากรทุกชั้นว่า มีรอยคราบน้ำกี่จุด เพื่อเปลี่ยนฝ้าใหม่ และเมื่อได้ยอดแล้ว กรุณาแจ้งให้หัวหน้าฝ่ายบริการฯ ทราบด้วยเพื่อจะได้แจ้งคุณสุรศักดิ์ต่อไป ขอบคุณค่ะ
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-03-06
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-03-13
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ