รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00327
ผู้แจ้ง : jantira
E-mail :
วันที่ : 2019-03-06
เวลา : 09:02:55
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : อาคารสถานที่
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 2
ลักษณะการชำรุด : กุญแจห้อง เคาน์เตอร์บริการ ลอคยากมาก ตัวเบ้ากุญแจเก่าเป็นสนิม
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-03-07
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-03-07
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : กุญแจล็อคประตูจำนวน 1 ชุด
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คและดำเนินการเปลี่ยนกุญแจให้ใหม่เรีบยร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ