รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00331
ผู้แจ้ง : chanidap
E-mail :
วันที่ : 2019-03-11
เวลา : 11:01:35
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : อื่นๆ
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 2
ลักษณะการชำรุด : เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 21252 ใช้งานไม่ได้ไม่มีสัญญาณ
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-03-11
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-03-11
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทการตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท์เบอร์ 21252 ตรวจเช็คพบว่ามีสัญญาณปกติและใช้งานได้ตามปกติ
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ