รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00332
ผู้แจ้ง : janejiram
E-mail :
วันที่ : 2019-03-11
เวลา : 11:49:37
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 4
ลักษณะการชำรุด : หลอดไฟบริเวณหน้าเคาน์เตอร์ และบริเวณหมวด GV หนังสือภาษาไทย ไม่ติด จำนวน 2 หลอด
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-03-11
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-03-11
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : หลอดไฟจำนวน1หลอด พร้อม ขาหลอด 2 ขา
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คและดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนหลอดให้เสร็จเรีบยร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ