รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00333
ผู้แจ้ง : piamsuk
E-mail :
วันที่ : 2019-03-11
เวลา : 15:48:50
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : อื่นๆ
เลขครุภัณฑ์ : -ไม่ทราบ-
สถานที่ (ชั้น) : 2
ลักษณะการชำรุด : เครื่องกรองน้ำในห้อง 205 ไม่ได้ใช้งานแล้ว กรุณามารื้อถอนออกไปด้วยค่ะ (กีดขวางการใช้อุปกรณ์)
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-03-12
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-03-12
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ