รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00340
ผู้แจ้ง : chanidap
E-mail :
วันที่ : 2019-03-14
เวลา : 16:05:03
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : อื่นๆ
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : ที่กดน้ำชักโครกห้องน้ำบุคลากรต้องกดค้างน้ำถึงจะไหล
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-03-15
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-03-18
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : เปลี่ยนชุดสุขภัณฑ์ วาวล์น้ำเข้าและตัวดึงน้ำให้ใหม่
จำนวน : 0
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คและดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ