รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00348
ผู้แจ้ง : สันติ เกษมพันธุ์
E-mail :
วันที่ : 2019-03-21
เวลา : 09:45:05
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : ลิฟท์
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : ลิฟต์ตัวที่ 1 เสียงดัง
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : อนุรักษ์ หงษ์ขาว
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-03-21
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-03-25
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ