รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00035
ผู้แจ้ง : wannisa
E-mail :
วันที่ : 2018-05-15
เวลา : 14:42:53
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : อื่นๆ
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : ฝารองนั่งห้องน้ำชาย ห้องในสุด ชำรุด
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-05-15
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-05-15
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทการตรวจเช็ค พบว่าฝารองนั่งชักโคกตัวล็อคฝาหลุดและได้ทำการขันใส่ให้เรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ