รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00353
ผู้แจ้ง : อิสยาห์ พันศิริพัฒน์
E-mail :
วันที่ : 2019-03-28
เวลา : 10:41:46
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : เครื่องปรับอากาศ
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 2
ลักษณะการชำรุด : เครื่องปรับอากาศ หมายเลข 17 ชั้น 2 เปิดไม่ติดค่ะ (เคนมีอาการเสียงดังและน้ำแอร์หยด)
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : อนุรักษ์ หงษ์ขาว
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-03-29
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-06-27
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ