รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00355
ผู้แจ้ง : สุจิตรา รัตนสิน
E-mail :
วันที่ : 2019-03-28
เวลา : 16:07:32
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : อาคารสถานที่
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 3
ลักษณะการชำรุด : กระเบื้องยางหลุดร่อนหน้าชั้นหนังสือหมวด TK
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : อำนาจ พวงผกา
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-03-29
วันที่แล้วเสร็จ : 2020-06-05
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : กระเบื้องยางและกาว
จำนวน : 1
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ