รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00036
ผู้แจ้ง : namngoec
E-mail :
วันที่ : 2018-05-16
เวลา : 10:29:42
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : เครื่องปรับอากาศ
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 4
ลักษณะการชำรุด : เครื่องปรับอากาศตัวเล็กดับ คาดการณ์น่าจะสายพานขาด
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-05-16
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-05-16
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : เปลี่ยนสายพานแอร์เบอร์B39=1เส้นและแอร์ตัวใหญ่เบอร์B71=1 เส้น
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็ค พบว่าสายพานแอร์ตัวเล็กเลขครุภัณฑ์ 4120-001-244 สายพานขาดจำนวน 1เส้นB 39และแอร์ตัวใหญ่ 4120-001-253 สายพานแตกใกล้ขาดจำนวน2เส้น B71 เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ