รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00364
ผู้แจ้ง : มัทนา บุญประเสริฐ
E-mail :
วันที่ : 2019-04-05
เวลา : 09:07:16
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : ไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 7
ลักษณะการชำรุด : หลอดไฟในห้องทำงาน 707 งานจัดหา กะพริบติด ๆ ดับ ๆ ไม่สามารถปิดได้เนื่องจากเป็นหลอดที่เปิดปิดร่วมกับหลอดที่จำเป็นต้องใช้งาน
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : อนุรักษ์ หงษ์ขาว
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-04-05
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-04-05
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ