รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00367
ผู้แจ้ง : ทัศนีญา ทาระคำ
E-mail :
วันที่ : 2019-04-10
เวลา : 09:14:50
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : อื่นๆ
เลขครุภัณฑ์ : 5805001066
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : โทรศัพท์ หมายเลข 21250 ที่พ่วงกับเครื่องแฟ็กซ์ มีสัญญาณเรียกเข้าดังขึ้นเอง เสียงดังยาวๆ บ่อยครั้ง
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : อำนาจ พวงผกา
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-04-10
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-04-11
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ