รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00375
ผู้แจ้ง : ศิริภรณ์ กิ่งน้อย
E-mail : siripornki@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-04-23
เวลา : 13:40:46
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : หลอดไฟไม่ติดบริเวณลานจอดรถฝั่งกายภาพจำนวน3หลอด
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : อำนาจ พวงผกา
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-04-26
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-04-26
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : หลอดไฟจำนวน 3 หลอด
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คและดำเนินการเปลี่ยนให้เรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ