รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00376
ผู้แจ้ง : เปี่ยมสุข ทุ่งกาวี
E-mail : piamsuk@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-04-23
เวลา : 15:05:50
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : ประปา
เลขครุภัณฑ์ : ห้องน้ำ 205 สายฉีดน้ำชำระรั่ว
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : หัวสายฉีดชำระรั่ว เสียน้ำดีไหลทิ้งมาแต่วันที่ 17 เมษายน
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : อนุรักษ์ หงษ์ขาว
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-04-24
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-04-24
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ