รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-IT-00379
ผู้แจ้ง : sunthorn
E-mail : sunthorn@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-04-29
เวลา : 16:20:17
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
เลขครุภัณฑ์ : 42000001724
สถานที่ (ชั้น) : 2
ลักษณะการชำรุด : คอมพิวเตอร์ไม่สามารถชัตดาวน์ระบบเองได้ ต้องกดปุ่ม power off เพื่อปิดเครื่องทุกครั้ง
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : sunthorn
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-04-30
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-04-30
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : ดำเนินการติดตั้งวินโดวส์ให้ใหม่ เนื่องจากไม่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาในหน้าวินโดวส์ได้เลย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ