รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-IT-00381
ผู้แจ้ง : sunthorn
E-mail : sunthorn@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-04-29
เวลา : 16:30:26
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
เลขครุภัณฑ์ : 7740-001-300
สถานที่ (ชั้น) : 2
ลักษณะการชำรุด : ค่า Date/time ในไบออสคลาดเคลื่อน
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : sunthorn
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-04-29
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-04-29
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : เปลี่ยนถ่านไบออส
จำนวน : 1
รายละเอียด : ใส่ถ่านไบออสใหม่ เซ็ทค่า Date/time ในไบออสให้เป็นปัจจุบัน ใช้งานได้ปกติ
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ