รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-IT-00386
ผู้แจ้ง : sunthorn
E-mail : sunthorn@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-05-08
เวลา : 15:35:11
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
เลขครุภัณฑ์ : 7740-220-791
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : เครื่องประมวลผล/ทำงานช้า
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : sunthorn
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-05-08
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-05-08
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 10 ให้ใหม่
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ