รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00389
ผู้แจ้ง : จรัสโฉม ศิริรัตน์
E-mail : charusch@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-05-13
เวลา : 17:53:44
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : อื่นๆ
เลขครุภัณฑ์ : 5805-001-120
สถานที่ (ชั้น) : 3
ลักษณะการชำรุด : เครื่องโทรศัพท์ หมายเลข 11980 (เคาน์เตอร์ชั้น 3) ไม่สามารถใช้งานได้
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : อนุรักษ์ หงษ์ขาว
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-05-14
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-05-14
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ