รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-IT-00039
ผู้แจ้ง : siripornki
E-mail :
วันที่ : 2018-05-17
เวลา : 14:39:41
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
เลขครุภัณฑ์ : 7740-220-795
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : คอมพิวเตอร์รีบู๊ทเองตลอดทุกครั้งที่เปิดเครื่อง
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : sunthorn
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-05-18
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-05-18
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ