รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00392
ผู้แจ้ง : เจณจิรา มั่นคง
E-mail : janejiram@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-05-15
เวลา : 13:55:59
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : โต๊ะ เก้าอี้
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : เก้าอี้พื้นที่นั่งอ่านบริเวณโถง พนักวางแขนชำรุด 1 ตัว
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : อำนาจ พวงผกา
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-05-15
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-05-15
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : น๊อตหัวเหลี่ยม M5=2ตัว
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คและดำเนินการแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ