รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00394
ผู้แจ้ง : อนุรักษ์ หงษ์ขาว
E-mail : anurakh@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-05-16
เวลา : 14:33:03
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : ไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 8
ลักษณะการชำรุด : ไฟห้องน้ำชายเสีย1หลอดสตาร์ทเตอร์เสีย1ตัว
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : อนุรักษ์ หงษ์ขาว
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-05-16
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-05-16
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ