รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00401
ผู้แจ้ง : ปิยะรักษ์ หอมหวล
E-mail : piyarak@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-06-04
เวลา : 08:34:56
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : อาคารสถานที่
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 2
ลักษณะการชำรุด : เปิดรูๆๆๆๆๆๆๆๆๆหนู ห้องอาหารชั้น2 ด่วนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : อนุรักษ์ หงษ์ขาว
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-06-04
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-06-04
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ