รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00406
ผู้แจ้ง : อนุรักษ์ หงษ์ขาว
E-mail : anurakh@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-06-11
เวลา : 14:18:21
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : โต๊ะ เก้าอี้
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 7
ลักษณะการชำรุด : เปลี่ยนกูญแจโต๊ะทำงานเนื่องจากกุญแจเก่าเสีย(คุณประจงจิตต์)
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : อนุรักษ์ หงษ์ขาว
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-06-11
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-06-11
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ