รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00408
ผู้แจ้ง : mantana
E-mail : mantana@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-06-17
เวลา : 15:50:02
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : โต๊ะ เก้าอี้
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : ขอให้ช่วยไปตัดผ้าหุ้มเก้าอี้ที่ชั้น 1 (ขอให้ดูรูปจากคุณสุรศักดิ์)
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-06-18
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-06-18
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ