รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00414
ผู้แจ้ง : charusch
E-mail : charusch@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-06-25
เวลา : 08:47:57
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : ไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ : พัดลม ติดผนังห้องน้ำหญิง ชั้น 3
สถานที่ (ชั้น) : 3
ลักษณะการชำรุด : พลาสติกข้างในแตกตรงกลาง
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-06-25
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-07-08
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ