รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00042
ผู้แจ้ง : anong
E-mail :
วันที่ : 2018-05-18
เวลา : 13:27:09
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 3
ลักษณะการชำรุด : หลอดไฟกระพริบ 1 หลอด
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-05-18
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-05-30
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : เปลี่ยนหลอดไฟ1หลอดพร้อมสตาร์เตอร์1ตัว
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็ค เปลี่ยนหลอดไฟและสตาร์เตอร์ที่ชั้น/3 เรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ