รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-IT-00433
ผู้แจ้ง : sunthorn
E-mail : sunthorn@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-07-25
เวลา : 16:59:33
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
เลขครุภัณฑ์ : 7740-220-871
สถานที่ (ชั้น) : 4
ลักษณะการชำรุด : อัพเกรดวินโดวส์เครื่องคอมพิวเตอร์บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : sunthorn
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-07-26
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-07-26
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 10 ใหม่เพื่อให้เครื่องประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีกว่าระบบเดิม
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ