รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00445
ผู้แจ้ง : praphats
E-mail : praphats@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-08-14
เวลา : 08:27:04
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : ไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 7
ลักษณะการชำรุด : หลอดไฟในห้องน้ำชั้น 7 ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ มีอาการ ไฟกระพริบตลอด ขอให้มาดำเนินการโดยด่วน
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-08-14
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-08-14
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ