รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-IT-00449
ผู้แจ้ง : chanidap
E-mail : chanidap@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-08-14
เวลา : 10:05:37
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 4
ลักษณะการชำรุด : เครื่องสืบค้นตัวที่อยู่ติดกับเคาน์เตอร์บริการไม่มีตัวรันโปรแกรม EZClient.bat
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : sunthorn
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-08-15
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-08-15
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : ตรวจสอบพบว่า windows firewall บล็อคตัวระบบ Ez แก้ไขโดยปิด firewall ระบบ Ez จึงสามารถทำงานได้ปกติ
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ