รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00452
ผู้แจ้ง : janejiram
E-mail : janejiram@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-08-14
เวลา : 11:43:41
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 3
ลักษณะการชำรุด : ฝาปิดบล็อกไฟ ไม่มี บริเวณชั้นหนังสือโปรเจค
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-08-16
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-08-19
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : ฝาครอบปลั๊ก 3 ตัว
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจ็คและดำเนินการแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ