รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00456
ผู้แจ้ง : mantana
E-mail : mantana@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-08-16
เวลา : 13:53:17
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : อาคารสถานที่
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 2
ลักษณะการชำรุด : ตาข่ายกั้นนกตรงห้องพักเจ้าหน้าที่ชั้น 2 มีรอยถูกกระรอกแทะ ทำให้เป็นรู และกระรอกมุดเข้ามาได้
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-08-19
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-08-19
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ