รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-IT-00458
ผู้แจ้ง : yupapornc
E-mail : yupapornc@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-08-16
เวลา : 15:26:34
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 5
ลักษณะการชำรุด : เครื่องคอมพิวเตอร์เคาน์เตอร์บริการไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ในครั้งแรกที่เปิด ต้องรีสตาร์ทก่อนจึงจะใช้ได้
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : sunthorn
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-08-16
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-08-16
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : เนื่องจากเครื่องไม่ได้รับเลข IP จาก DHCP server ของสนค. ทันทีที่เปิดเครื่อง ดำเนินการแก้ไขโดยเคลียร์ IP ที่เครื่องจำไว้ แล้วรับ IP จากDHCP server ใหม่อีกครั้ง
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ