รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00459
ผู้แจ้ง : yupapornc
E-mail : yupapornc@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-08-17
เวลา : 16:26:36
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : เครื่องปรับอากาศ
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 5
ลักษณะการชำรุด : ห้องประชุมกลุ่มย่อย 5/2 น็อตยึดแอร์กับเพดานหลุด 1 ข้าง
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-08-19
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-08-19
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 1
รายละเอียด : ช่างบริษัท ทาซากิ ได้ทำการตรวจเช็คและดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ