รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00048
ผู้แจ้ง : janejiram
E-mail :
วันที่ : 2018-06-01
เวลา : 11:46:56
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : โต๊ะ เก้าอี้
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : ที่เท้าแขนเก้าอี้หักจำนวน 3 ตัว
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-06-05
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-06-05
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : น๊อตหัวเหลี่ยม M5=6ตัว
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คเก้าอี้นั่งอ่านชั้น/1บริเวณโถงนั่งอ่านด้านนอกที่เท้าแขนเก้าอี้หัก3ตัวและทำการแก้ไขเปลี่ยนน๊อตM5=6ตัวเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ