รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00488
ผู้แจ้ง : surachai
E-mail : surachai@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-08-30
เวลา : 10:28:07
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : ประปา
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 6
ลักษณะการชำรุด : อ่างล้างหน้าตัน เดินท่อใหม่ เปลี่ยน stop Vavle 3ตัว เปลี่ยนสายน้ำดี3เส้น
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-08-30
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-08-30
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ