รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00489
ผู้แจ้ง : mantana
E-mail : mantana@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-08-30
เวลา : 10:41:45
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : อาคารสถานที่
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : กระเบื้องยางติดบันไดชั้น 1 (ติดกาวไม่แน่น) และตรงทางขึ้นชั้น 2 (กระเบื้องยางหลุดหาย)
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-08-30
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-09-02
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ