รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00494
ผู้แจ้ง : sunthorn
E-mail : sunthorn@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-09-03
เวลา : 09:14:05
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ลิฟท์
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : ไม่ระบุ
ลักษณะการชำรุด : ลิฟท์โดยสารตัวที่2 หลอดไฟกระพริบ
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-09-03
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-09-03
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : หลอดไฟจำนวน1หลอด
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คและดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ