รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-IT-00500
ผู้แจ้ง : wannisa
E-mail : wannisa@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-09-05
เวลา : 17:15:29
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : ขอลง Windows ใหม่
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : sunthorn
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-09-06
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-09-06
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : ดำเนินการติดตั้งวินโดวส์ให้เรียบร้อยแล้วพร้อมติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็นอื่นๆ
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ