รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00503
ผู้แจ้ง : siwapornc
E-mail : siwapornc@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-09-06
เวลา : 18:23:21
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : อื่นๆ
เลขครุภัณฑ์ : ประตูชั้น 2 ด้านซ้ายมือปิดไม่ได้
สถานที่ (ชั้น) : 2
ลักษณะการชำรุด : ประตูบานซ้ายมือ ตรงบันไดขึ้น เปิดแล้วปิดไม่ได้หรือค้างนาน
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-09-09
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-09-09
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ