รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00504
ผู้แจ้ง : aumporn
E-mail : aumporn@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-09-09
เวลา : 09:51:36
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ประปา
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 4
ลักษณะการชำรุด : ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ห้องน้ำหญิง หลุด
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-09-09
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-09-09
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : ก๊อกปิด-เปิดอ่างล้าง 1ตัว
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คและดำเนินการเปลี่ยนก๊อกน้ำเสร็จเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ