รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00505
ผู้แจ้ง : isaya
E-mail : isaya@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-09-09
เวลา : 12:50:42
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : ประปา
เลขครุภัณฑ์ : ชักโครกห้องน้ำ
สถานที่ (ชั้น) : 3
ลักษณะการชำรุด : ชักโครกห้องน้ำห้องพี่พิมลน้ำไหลไม่หยุดค่ะ
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-09-09
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-09-09
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ