รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-IT-00513
ผู้แจ้ง : piamsuk
E-mail : piamsuk@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-09-11
เวลา : 08:35:47
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
เลขครุภัณฑ์ : P2-31
สถานที่ (ชั้น) : 2
ลักษณะการชำรุด : รางสายไฟที่พื้น
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-09-11
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-09-11
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ