รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00514
ผู้แจ้ง : piamsuk
E-mail : piamsuk@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-09-11
เวลา : 08:41:16
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : อาคารสถานที่
เลขครุภัณฑ์ : หน้าต
สถานที่ (ชั้น) : 2
ลักษณะการชำรุด : หน้าต่างปิดไม่ได้ (มีคนมาดึงสายไฟ(ที่มัดร้อยเป็นเชือกเอาไว้แต่เดิม)ออกไป พี่ออยหาลวดเหล็กอะไรมาร้อยมัดไว้ด้วย (ให้เหมือนเดิม)
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-09-11
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-09-11
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ