รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-IT-00518
ผู้แจ้ง : yupapornc
E-mail : yupapornc@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-09-12
เวลา : 09:13:10
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 5
ลักษณะการชำรุด : เครื่องสืบค้น เครื่องที่ 3 เปิด-ปิด ช้า กว่าปกติ
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : sunthorn
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-09-13
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-09-13
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : update windows เพื่อรัน service ของ windows ให้สมบูรณ์ ทดสอบหลังดำเนินการแล้ว ทำงานปกติ
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ