รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00052
ผู้แจ้ง : sunthorn
E-mail :
วันที่ : 2018-06-07
เวลา : 10:09:40
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : อื่นๆ
เลขครุภัณฑ์ : 3920-005-064
สถานที่ (ชั้น) : 4
ลักษณะการชำรุด : ลูกปืนล้อแตก/เปลี่ยนล้อรถเข็นหนังสือ
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-06-07
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-09-04
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : ล้อรถเข็น 4ล้อ
จำนวน : 1
รายละเอียด : ทางพัสดุได้ซื้อล้อมาให้แล้วและดำเนินการเปลี่ยนล้อรถเข็น จำนวน 4 ล้อให้เรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ