รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00526
ผู้แจ้ง : nairat
E-mail : nairat@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-09-23
เวลา : 14:04:04
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : ประปา
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : สายน้ำดีอ่างล้างหน้า ห้องน้ำหญิงชำรุด 1 เส้น
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : adinan
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-10-21
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-10-21
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : รายการซ้ำ
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ