รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00053
ผู้แจ้ง : piyarak
E-mail :
วันที่ : 2018-06-08
เวลา : 14:04:33
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : อื่นๆ
เลขครุภัณฑ์ : TD-1405
สถานที่ (ชั้น) : 4
ลักษณะการชำรุด : ประตูในห้องน้ำหญิง ตก ห้องแรกติดกระจกบานใหญ่
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-06-11
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-06-11
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ