รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-IT-00536
ผู้แจ้ง : samart
E-mail : samart@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-09-26
เวลา : 10:35:23
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 4
ลักษณะการชำรุด : ดำเนินการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ใหม่
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : adinan
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-09-27
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-09-27
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : ดำเนินการเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ